اردوی یک روزه دانش آموزان مدرسه ایرانیان دهلی نو به شهربازی

اردوی یک روزه دانش آموزان مدرسه ایرانیان دهلی نو به شهربازی  روئینی  در  دهلی نو   در مورخه سه شنبه  26 / 12 / 93 برگزار شد . دانش آموزان و همکاران  مدرسه  یک روزبیادماندنی را به خاطرات خود اضافه نمودند .

/ 0 نظر / 107 بازدید