بازدید مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش از مدرسه ایرانیان دهلی نو

خانم احمدی  مدیرکل  محترم امور زنان وزارت آموزش و پرورش    و  خانم دکتر بیات از همکاران دفتر مدارس خارج از کشور از مدرسه ایرانیان دهلی نو بازدید کرده و  ضمن گفتگو با همکاران و دبیران اعزامی به دهلی نو  ، مسائل و مشکلات آموزش در مدارس خارج از کشور و کیفیت بخشی به آموزش و پرورش در این مدارس  را مورد بررسی قرار دادند .

/ 0 نظر / 42 بازدید